Hình ảnh giáo cùng phụ huynh học sinh tổng vệ sinh toàn bộ khu vực trường học và phun thuốc Cloramin B

 

 

 

Bài viết liên quan