KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường Tiểu học Thị trấn

PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU

TRƯỜNG TH THỊ TRẤN

Số: …… /KH-THTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     Thị trấn, ngày 03 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường Tiểu học Thị trấn

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: Số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)”; số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-PGD&ĐT ngày 01/02/2020 của Phòng GD&ĐT Khoái Châu về việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Trường Tiểu học Thị trấn ban hành Kế hoạch Triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại trường Tiểu học Thị trấn cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

Để chủ động triển khai hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học ; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người, Trường Tiểu học Thị trấn xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp corona( nCoV) như sau:

1. Mục tiêu chung:

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp corona(nCoV); xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường Tiểu học Thị trấn.

 Phát hiện sớm đối tượng học sinh có người thân tiếp xúc với vùng dịch bệnh, xử lý kịp thời trường hợp viêm phổi cấp nCoV về Việt Nam đến Trường Tiểu học Thị trấn từ vùng có dịch.

2.2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có dấu hiệu của bệnh.

Ở tình huống này, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà

 giáo và học sinh trong nhà trường phối hợp tích cực với trạm y tế xã và ban chỉ

đạo địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và cách ly kịp thời.

2.3. Tình huống 3: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học

Ở tình huống này, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong trường họp đột xuất phối hợp tích cực với trạm Y tế, ban chỉ đạo phòng dịch địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh

2.4. Tình huống 4: Dịch bệnh lây lan trong trường học

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong nhà trường.

  II. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường Tiểu học Liên Khê

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người; duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona (ncoV).

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND Thị trấn.

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch.

- Phun hóa chất phòng bệnh tại khuôn viên nhà trường trường học.

- Tổ chức tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng, chống dịch.

1.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền:

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình

hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để CB,GV,NV và PHHS không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Tuyên truyền trên các phương tiện Website của trường Tiểu học Thị trấn, các nhóm Zalo các lớp, chuyển qua tin nhắn thư điện tử về tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho CB,GV,NV và PHHS trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phát tờ rơi tới tất cả PHHS để tuyên truyền và truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.  

- Theo dõi và quản lý các tin đồn không đúng về  tình hình dịch bệnh để có

 biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp. Nghiêm cấm mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên không được chia sẻ các thông tin không đúng về dịch bệnh.

1.3. Các hoạt động xử lý tình huống:

Tình huống này, công việc cần thực hiện là tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong toàn trường. Nhà trường xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, phân công các thành viên nhà trường thực hiện chức trách được giao; phối hợp với trạm y tế và ban chỉ đạo địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học;

Nhà trường phối hợp chặt chẽ với trạmY tế và các ban ngành  đoàn thể  trong xã, chính quyền địa phương, Ban đại diện CMHS theo dõi tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phối cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra tại địa phương.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học về kỹ thuật giám sát, phòng chống và các phối hợp xử lý ổ dịch.

Xây dựng thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng.

Nhà trường chuẩn bị điều kiện đảm bảo và phương án, biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra.

 Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện về UBND Thị trấn và Phòng GD&ĐT.

1.4. Công tác hậu cần, tài chính:

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, vận chuyển bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình nhà trường phê duyệt.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và có dấu hiệu của bệnh khi ở trường.

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Theo dõi sát diễn biến và đánh giá tình hình hằng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người của để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

- Thường xuyên báo cáo theo quy định về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng chống dịch;

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định;

- Khi xã xuất hiện bệnh dịch viêm phổi cấp nCoV, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người họp thường xuyên hoặc đột xuất tăng cường hoạt động của các ngành trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch không để dịch lan rộng trong cộng đồng.

2.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền:

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình

hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để phụ huynh học sinh không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Tuyên truyền trên các phương tiện Website của trường Tiểu học Thị trấn,

các nhóm Zalo các lớp, chuyển qua tin nhắn thư điện tử về tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho Phụ huynh học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phát tờ rơi tới tất cả PHHS để tuyên truyền và truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. 

- Theo dõi và quản lý các tin đồn không đúng về  tình hình dịch bệnh để có

 biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp. Nghiêm cấm mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên không được chia sẻ các thông tin không đúng về dịch bệnh.

2.3. Các hoạt động xử lý tình huống:

Ở tình huống này, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà

 giáo và học sinh trong nhà trường phối hợp tích cực với trạm y tế Thị trấn và ban chỉ đạo địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh và cách ly kịp thời. Cụ thể như:

a) Đối với học sinh hoặc thành viên trong nhà trường đi tham quan du lịch, hoặc đi thăm người thân ở vùng dịch về, hoặc có tiếp xúc với người đi  từ vùng dịch về.

Đây là những người cần theo dõi cách li, thực hiện nghiêm túc quy định về cách li. Yêu cầu học sinh nghỉ học hoặc là người lao động trong nhà trường yêu cầu nghỉ cách ly theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Có phương án phân công GV hỗ trợ hướng dẫn học sinh học tập sau cách ly.

b) Đối với học sinh, người lao động có biểu hiện ho, sốt, khó thở khi ở nhà.

Trường hợp học sinh nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Học sinh không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

Giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường tự đo nhiệt độ. Nếu có sốt hoặc ho và khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thì đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

c) Đối với học sinh, người lao động có biểu hiện ho, sốt, khó thở khi ở trường.

Trong thời gian học, khi giáo viên phát hiện học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường học có trách nhiệm cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách

cho học sinh nêu trên.

Trong thời gian học, khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế thông báo ngay cho trạm y tế xã, cơ quan quản lý đồng thời cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên.

2.4. Công tác hậu cần, tài chính:

- Căn cứ vào diễn biến và dự báo tình hình dịch, kịp thời bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng;

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh; thực hiện chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng; kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài; phương án huy động hỗ trợ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, kinh phí,… từ tuyến trên cho hoạt động chống dịch tại nhà trường.

3. Tình huống 3: Xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập vào trường học:

3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Theo dõi sát diễn biến và đánh giá tình hình hằng ngày, tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở người của để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch.

- Thường xuyên báo cáo theo quy định về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng chống dịch;

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định;

- Khi xã xuất hiện bệnh dịch viêm phổi cấp nCoV, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người họp thường xuyên hoặc đột xuất tăng cường hoạt động của các ngành trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống dịch, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch không để dịch lan rộng trong cộng đồng.

3.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền:

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh trên thế giới và nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để CB,GV,NV và PHHS không hoang mang lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh;

- Tuyên truyền trên các phương tiện Website của trường Tiểu học Thị trấn, các nhóm Zalo các lớp, chuyển qua tin nhắn thư điện tử về tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho Phụ huynh học sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Phát tờ rơi tới tất cả PHHS để tuyên truyền và truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh cho các em học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường. 

- Theo dõi và quản lý các tin đồn không đúng về  tình hình dịch bệnh để có

 biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp. Nghiêm cấm mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên không được chia sẻ các thông tin không đúng về dịch bệnh.

3.3. Các hoạt động xử lý tình huống:

Ở tình huống này, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà

 giáo và học sinh trong trường họp đột xuất phối hợp tích cực với trạm Y tế, ban

chỉ đạo phòng dịch địa phương triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Báo cáo ngay với cơ quan quản lí, phòng GD&ĐT để đưa ra phương án giải

 quyết hiệu quả

Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ

 do chủng mới vi rút Corona gây ra.

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

Phối hợp tích cực với ngành Y tế xử lý triệt để các ổ dịch. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Thực hiện báo cáo theo quy định.

3.4. Công tác hậu cần, tài chính:

- Căn cứ vào diễn biến và dự báo tình hình dịch, kịp thời bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng;

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh; thực hiện chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng; kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài; phương án huy động hỗ trợ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, kinh phí,… từ tuyến trên cho hoạt động chống dịch tại nhà trường.

4. Tình huống 4: Dịch bệnh lây lan trong trường học:

4.1. Công tác chỉ đạo, điều hành:

  - Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người tại nhà trường trong trường hợp khẩn cấp, tùy theo tình hình thực tế diễn biến của dịch tại địa bàn, Trưởng Ban chỉ đạo của trường quyết định thời gian tổ chức họp để chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch kịp thời;

- Thực hiện báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hằng ngày; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nguy hiểm ở người triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; huy động nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên toàn trường;

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại địa phương;

        - Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

4.2. Hoạt động thông tin, tuyên truyền:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã và tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCoV nhằm nâng cao nhận thức cho CB,GV,NV và PHHS trong công tác phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân;

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn CB,GV,NV và PHHS tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay Trạm y tế để được khám, tư vấn kịp thời;

- Hàng ngày cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên thông tin đại chúng của trường ;

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội;

- Thường xuyên theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong nhà tường.

4.3. Các hoạt động xử lý tình huống:

Với tình huống này, Ban Chỉ đạo theo dõi chăm sóc sức khỏe của cán bộ, nhà giáo và học sinh trong nhà trường họp hàng ngày hoặc đột xuất để phối hợp tích cực với ngành Y tế để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong trường học trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên

Phối hợp với ngành Y tế khoanh vùng ổ dịch và cho học sinh nghỉ học,

 hạn chế đi lại khi cần thiết, phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ cán bộ,

 nhân viên, nhà giáo và học sinh, sinh viên trong nhà trường phải cách ly theo yêu cầu và chỉ đạo.

Báo cáo tình hình diễn biến của dịch thường xuyên và tham mưu cho UBND các cấp, phòng GD&ĐT các biện pháp phòng chống dịch để nhận được sự chỉ đạo kịp thời;

Phối hợp với ngành Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do chủng mới vi rút Corona gây ra trong trường học.

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp

 mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc; phối hợp với ngành Y tế tổ chức thường trực, phòng, chống dịch trong nhà trường.

Thường xuyên cập nhật các thông tin, thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp có nguy cơ, thông tin để cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không hoang mang lo lắng; phối hợp với ngành Y tế thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

3.4. Công tác hậu cần, tài chính:

- Căn cứ vào tình hình thực tế và dự báo tình hình dịch, bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Huy động sự hỗ trợ từ tuyến trên trong trường hợp mức độ dịch vượt quá khả năng đáp ứng của nhà trường;

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh; thực hiện chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch.

- Chuẩn bị sẵn sàng phương án kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng; kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài; phương án huy động hỗ trợ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, kinh phí,… từ tuyến trên cho hoạt động chống dịch tại nhà trường.

- Tăng cường sự phối hợp với tuyến trên và hợp tác với các tổ chức, đơn vị chuyên môn trợ giúp về chuyên môn kỹ thuật, nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh;

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

  Kinh phí phòng chống dịch dựa trên kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn từ kinh phí hoat động của BH y tế.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đối với Ban giám hiệu:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công

nhiệm vụ tới từng thành viên, phân công trực và có sổ nhật ký theo dõi thường

 xuyên.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tới toàn thể các bộ phận trong nhà trường trên địa bàn xã; phổ biến thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch tới cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh trên địa bàn huyện theo hướng dẫn của các cấp; tham gia các hoạt động phòng, chống dịch khi có yêu cầu của trạm Y tế Thị trấn Khoái Châu.

          - Chỉ đạo các tổ chuyên môn, lớp tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong nhà trường về dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa (Rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách, không tụ tập đông người, không đi lễ hội, danh lam thắng cảnh, …), tự theo dõi sức khỏe, khai báo khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh 2 lần/ngày về nhà trường.

          - Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận, các lớp thực hiện kế hoạch phù hợp với điều kiện của nhà trường.

          - Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại nhà trường; nắm bắt kịp thời tình hình triển khai, thực hiện của các bộ phận và các lớp.

2. Ban Chỉ đạo của nhà trường:

- Chủ động tham mưu nhà trường, Ban Chỉ đạo của trường kịp thời chỉ đạo công tác phòng, chống dịch nCoV tại trường Tiểu học Thị trấn;

- Thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch nCoV; giám sát chặt chẽ dịch tại cộng đồng, để kịp thời phát hiện sớm, xử lý triệt để không để dịch bùng phát. Chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cũng như nhân lực sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, vận chuyển bệnh nhân;

- Tổng hợp, tham mưu nhà trường nhằm đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật tư, hóa chất, thuốc... cho công tác phòng chống dịch;

- Phối hợp với Đài Truyền Thanh Thị trấn thông tin kịp thời, chính xác diễn biến dịch,hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng;

- Phối hợp với Công an Thị trấn, tổ chức cách ly và quản lý những CB, VG, NV và học sinh khi phát hiện trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh;

- Thường xuyên cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch trong nhà trường báo cáo Ban Chỉ Đạo theo quy định.

3. Các bộ phận chức năng, các tổ chuyên môn và các lớp.

- Xây dựng bài tuyên truyền đảm bảo các nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Nội dung tuyên truyền được đăng trên trang Website, sổ liên lạc điện tử, bảng tin của nhà trường …

Thực hiện nghiêm túc công tác tổng vệ sinh, phun thuốc phòng, chống dịch

bệnh trong và ngoài nhà trường, trong các lớp học, các phòng chức năng, các công

 trình vệ sinh…Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ bề mặt, đồ chơi, đồ dùng dạy học.

- Nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung của Kế hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ; thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về nhà trường (qua bộ phận tổ chuyên môn) để nắm bắt.

          - Thực hiện báo cáo đột xuất khi thấy những trường hợp bất thường xảy ra tại nhà trường về các cấp quản lý và trạm y tế địa phương; Khi thấy cấp thiết thì báo cáo về đường dây nóng (Có danh sách đường dây nóng kèm theo) để kịp thời xử lý.

Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt độngk đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trong trường Tiểu học Thị trấn. Ban chỉ đạo yêu cầu các bộ phận cùng phối hợp thực hiện.

 

 Nơi nhận:

 - Các tổ chuyên môn;

 - Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Thu Hà

 

 

Bài viết liên quan