Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục

 

Thực hiện công văn số 337/SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 04/3/2020 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các nhà trường chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; phải xác định công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; tích cực, chủ động triển khai quyết liệt mọi mặt phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên cập nhật tình hình, rà soát và kịp thời bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh trên tinh thần “ Chống dịch như chống giặc” “phòng dịch như chống dịch” “kỷ cương, quyết liệt, trách nhiệm, bình tĩnh, hiệu quả” và phương châm “4 tại chỗ”; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện.

- Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện Công văn số 62/PGD&ĐT ngày 27/02/2020 của Phòng GD&ĐT Khoái Châu về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và chuẩn bị tổ chức cho học sinh đi học trở lại.

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo cho học sinh đi học trở lại trường học. Kiên quyết chấn chỉnh các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường chậm trễ triển khai, triển khai mang tính hình thức, đối phó.

- Kịp thời đề xuất Ban Chỉ đạo địa phương hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do yếu tố khách quan nhằm đảm bảo đến trước ngày học sinh đi học trở lại công tác chuẩn bị của các nhà trường được hoàn tất, không xảy ra sai sót.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tới 100% cha mẹ học sinh về công tác phối hợp theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và các nhiệm vụ của PHHS khi cho học sinh đi học trở lại. Đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp xã, thị trấn hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của xã, thị trấn đến đông đảo phụ huynh học sinh và quần chúng nhân dân về trách nhiệm của gia đình trong công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh; yêu cầu phụ huynh học sinh phải thực hiện đầy đủ các quy định của cơ quan y tế về việc theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho học sinh trước khi cho học sinh đến trường, tuyệt đối không cho con đến trường khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học trở lại. Thực hiện Quy trình phòng, chống dịch bệnh khi đến trường cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, người đến nhà trường để phối hợp phòng, chống dịch, người đến liên hệ công việc; quy trình xử lý với những trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe trong thời gian tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Không tổ chức ăn bán trú trong thời gian diễn ra bệnh dịch.

- Tham mưu Ban chỉ đạo cấp xã hỗ trợ nhân lực tại địa phương (lực lượng đoàn viên; công an, hội phụ nữ...) cho các nhà trường đặc biệt là trường mầm non, tiểu học trong khoảng thời gian đầu buổi học nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát, phân luồng, tránh ùn tắc dẫn đến tập trung đông người tại nhà trường.

- Báo cáo công tác chuẩn bị của nhà trường về Phòng GD&ĐT - Bộ phận phụ trách Công tác Y tế trường học (Đ/c Ngô Thị Thoa - ĐT: 0969.958.939) chậm nhất là 16h00 ngày 09/3/2020.(theo Mẫu Thống kê đính kèm).

Yêu cầu các nhà trường trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Bài viết liên quan